Program

Přijďte si poslechnout příběhy středověkých hrdinů a králů, zkuste si dobýt hrad, založit středověké město či se utkat se v rytířském souboji o ruku krásné dámy!

Rytířské souboje  Středověké městečko  Storytelling: středověké příběhy        

Koncert středověké hudby BragAas Komiksová dílna  Středověký tanec

Dávná řemesla  Výtvarná dílna  Tvůrčí dílny a workshopy

Je parný den roku 1346 a kurfiřti se scházejí k volbě nového krále. Jak to dopadlo samozřejmě víme – tím  králem se stane náš Karel IV. Aby vytouženou korunu získal, musel ale urazit dlouhou trnitou cestu plnou spletitých intrik.  V době, ve které se chudina snažila stát měšťany, měštané šlechtou a šlechtici krály, stačil jeden špatný tah a král byl zase bez koruny. Osmé Podzimní hrátky mají tentokrát podtitul Po stopách středověkých legend a malí i velcí návštěvníci se tak ocitnou  v době středověku na území Království českého. Během tohoto období byla zakládána města, budovány statky, žďářeny lesy, bojovány války, vedena diplomatická jednání, to vše s jediným cílem – vybudovat a udržet samostatné království české. Na toto téma bude také připraven bohatý program festivalu, který se  bude snažit tuto epochu přiblížit divákům napříč generacemi. 

Festivalová hra "Dobytí Písecké brány"

Festivalová soutěž Dobytí Písecké tvrze probíhá po celou dobu trvání festivalu ve vnitřních a vnějších prostorách Písecké brány. Jednotlivé úkoly jsou určeny všem věkovým kategoriím zúčastněných dětí. Součástí jsou kreativní tvůrčí dílny, dovednostní a sportovní klání či vědomostní kvízy. Každá oblast bude jednotlivě bodována a na závěr Hrátek budou vylosováni výherci hodnotných cen.

Podzimní hrátky 2018 – Středověké legendy